Nákup na splátky

Základné podmienky poskytnutia financovania

 • Nové a jazdené štvorkolky a motocykle
 • Havarijné poistenie NIE JE podmienkou
 • Vek žiadateľa od 18 rokov
 • Občan SR alebo občan štátu Európskej únie s povolením na pobyt
 • Akontácia už od 0%
 • Dĺžka splácania 24 – 96 mesiacov

PRÁVNICKÁ OSOBA (s.r.o.):

 • kópia občianskeho preukazu konateľa / konateľov

ŽIVNOSTNÍK:

 • kópia občianskeho preukazu
 • živnostenský list

ZAMESTNANEC:

 • kópia občianskeho preukazu
 • Pravidelný a trvalý zdroj príjmu min. doba zamestnania 3 mesiace na Slovensku
 • Žiadateľ pracujúci v zahraničí dokladuje pracovnú zmluvu + 3 posledné výpisy z účtu + 3 posledné výplatné pásky

Schvaľovacie oddelenie má právo si vyžiadať aj iné doklady k posúdeniu žiadosti klienta